Undervisningen

Här nedan kan du läsa om vår syn på undervisning och lärande och hur vi arbetar med att ge ditt barn en trygg och utvecklande skolgång.

Språk och matematik

När det gäller elevernas språkutveckling tar vi i förskoleklassen hjälp av språktrollet Trulle till att presentera rim, ramsor, bokstäver och meningar. Tillsammans med Trulle får barnen leka med språket och klättra på hans språkstege. Målet är att barnen ska bli språkligt medvetna och förstå inte bara vad som sägs utan också hur. I skolan får eleverna böcker på den nivå de befinner sig på och vägledning i sitt läsande.

Elevernas matematiska utveckling bygger på att de förstår varje moment innan de släpps vidare till en högre nivå. Vi arbetar mycket med problemlösning och vi ingår i ett matematikutvecklingsprojekt kring den tidiga matematikinlärningen som innebär att eleverna stegvis möter matematiken enligt ett väl uttänkt mönster.

Arbete med tema

Det tematiska arbetssättet ges stort utrymme hos oss på Mörarps skola. Genom att flera ämnen integreras kan man belysa ett ämne eller en frågeställning utifrån olika aspekter vilket ger eleverna större möjlighet till att ta till sig undervisningen och komma ihåg det de lärt sig. Genom det tematiska arbetssättet får eleverna uppleva helheter och lära sig se sammanhang. Alla elever har olika inlärningsstilar. Detta bejakar vi genom att låta dem få utlopp för sin kreativitet och eget skapande i form av bild, drama, modellbyggen, musik och så vidare.

Naturvetenskap och teknik är något eleverna får möta tidigt. Varje läsår får alla klasser arbeta med minst ett tema kring detta. Mäta och väga, rörelse och konstruktion, magneter och motorer och från larv till fjäril är alla olika tema som vi arbetar med i de olika årskurserna.