Trygghet och trivsel

En viktig förutsättning för att lyckas i sitt skolarbete är att man känner sig trygg och trivs bra. På Mörarps skola arbetar vi alla aktivt för att alla elever ska känna trygghet och må bra.

På Mörarps skola har vi så kallade ”kom-igång veckor” under de första två veckorna på läsåret. Då ägnar vi oss åt att få ihop grupperna och ha gemensamma aktiviteter så att vi lär känna varandra. Vi har också gemensamma tema-idrottsdagar.

Eleverna ska alltid känna att det finns en vuxen nära. Därför har vi vuxna ute på varje rast. De vuxna har en gul väst på sig så att de syns tydligt även på håll. Vi lär eleverna att be oss vuxna om hjälp när de hamnar i obekväma situationer. De vuxna håller ögonen öppna och om någon elev går ensam försöker de få in den i en lek. Om samma elev går ensam ofta meddelar vi berörd klasslärare som undersöker saken vidare. I klasserna arbetar vi med värderingsövningar, samtal om vad det innebär att vara en bra kompis, och olika dramaövningar.

Gemensamma samlingar

För att bidra till god stämning på skolan och för att främja vår känsla av tillhörighet har vi gemensamma samlingar i idrottshallen några gånger varje termin. På de gemensamma samlingarna får varje elev möjlighet att visa upp något för resten av skolan, antingen enskilt eller tillsammans med sin klass. Målet är att varje elev ska ha visat upp något minst en gång per termin. Under läsåret 2011-2012 hör våra gemensamma samlingar ihop med vårt tema i Grön Flagg som vi kallar ”Mofflor och människor eller spelar det någon roll vad jag gör” Under fliken undervisning står det mer om detta tema.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program mot mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvara för att driva programmet. I programmet ingår bland annat att ha samtal i klassen regelbundet om trygghet och trivsel i klassen.