Elevinflytande

Det finns flera olika sätt för sig som elev att vara med och påverka din skola. Du kan till exempel gå med i något av våra råd. På Mörarps skola finns klassråd, olweusråd, matråd och elevråd.

Varje vecka har vi klassråd i de olika klasserna. På klassrådet tar eleverna upp saker som de vill diskutera och som rör just deras egen klass. Här tar de också upp frågor som elevrådsrepresentanterna ska ha med sig till elevrådet.

Elevråd, matråd och olweusråd

På elevrådet deltar två representanter från varje klass från och med årskurs 3. Eleverna i årskurs 6 är ordförande och sekreterare. Båda rektorerna från skolan och förskolan är med som vuxenstöd i gruppen. På elevrådet diskuteras sådant som tagits upp på i klassråden. Det kan vara matfrågor, skolgårdsfrågor eller andra generella frågor som rör hela skolan. Elevrådet utser två representanter till matrådet.

Matrådet träffas en till två gånger per termin. Här deltar förutom eleverna, representanter för skolmåltidspersonal, sodexo och skolledning. På Olweusrådet, som hålls varannan vecka, diskuterar eleverna trygghet och trivsel. Hur man skall vara mot varandra, hur en bra kompis är, hur det är på rasterna och vad man ska göra om någon är dum mot en kompis, retar eller mobbar.