Du som förälder

Föräldrarådet är ett forum för alla som har barn i Mörarps förskola och skola. Här kan du ta med dig angelägna frågor som du vill diskutera med andra föräldrar och rektor.

Vi har föräldraråd två gånger per termin. Skolledningen och personalrepresentanter deltar. En föräldrarådsrepresentant från varje avdelning och klass närvarar alltid men det är öppet för alla föräldrar som vill delta.

Gemensamt föräldraråd

Vi har ett gemensamt råd för förskola och skola. Dels för att flera föräldrar har barn och elever i alla våra verksamheter men även för att ge en helhetssyn. Eftersom både förskolechef och rektor deltar har vi möjlighet att delta föräldrarådet om behovet finns.