Råd och stöd

På Mörarps skola finns tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. Vi har även personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser (specialpedagog/speciallärare).

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Elevhälsoteamet arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans personal stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet.

Har du frågor kontakta elevhälsoteamet på skolan.