Råd och stöd

På Mörarps skola stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Mörarps skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Mörarps skola har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. Skolan har även personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser (specialpedagog/speciallärare).

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.