Råd och stöd

På Mörarps skola finns tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog. Vi har även personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser (specialpedagog/speciallärare).

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans olika professioner bidrar med sina kunskaper och samverkar i teamet med ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Elevhälsoteamet arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans personal stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål. Rektor leder och fördelar arbetet i elevhälsoteamet.

Har du frågor kontakta elevhälsoteamet på skolan.

Här kan du läsa mer om elevhälsans uppdrag.

Skolsköterska

Madeleine Kisthinios-Conradi
Telefon: 042-10 49 29

Skolläkare

Eva Zembron-Björk
Kontaktas via skolsköterskan

Kurator

Emma Axelsson
Telefon: 0709-70 51 36

Psykolog

Annika Kylberg Johnsson