Fritidshem

Mörarps fritidshem finns i samma gemytliga omgivningar som skolan. Här finns massor av plats för lek och fantasi. Personalen finns alltid till hands och följer med barnen under resten av skoldagen.

Fritidshemmet finns i samma lokaler som skolan. Totalt är ungefär 180 barn inskrivna. Barnen är uppdelade på fyra avdelningar. På Bikupan röd och gul går barnen i förskoleklass tillsammans med årskurs 1. Bikupan grön har hand om årskurs 2 och på Getingboet går barnen från årskurs 3-6. Nio fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare arbetar här. Personalen finns även med under skoltid.

På fritidshemmet har barnen stort utrymme att själv bestämma aktiviteter. Här är en stimulerande miljö för fri lek både inne och utomhus. Barnen får baka, spela spel, gör gemensamma lekar, idrott och gymnastik. Det bedrivs skapande verksamhet av olika slag och görs utflykter i närområdet.

Kontakta oss

Bikupan röd och gul: 042- 10 42 38
Bikupan grön: 073-231 19 89
Getingboet: 042- 10 44 01