Om oss

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. För att våga följa sina drömmar behöver varje elev ha en tro på sig själv. Tron på sig själv utvecklas i ett tillåtande klimat tillsammans med förstående och stöttande människor. På Mörarps skola vill vi att alla elever känner sig sedda, hörda och bekräftade.

Mörarps skola finns öster om Helsingborg och omgivet av grönområden. Skolgården är grön och lummig med stora möjligheter för lek och spel. Det är nära till skog och natur. Den omgivande naturen spelar en stor roll i vår undervisning under hela året och vi nyttjar den till allt ifrån skogsutflykter, pulkaåkning och lek vid bäcken.

Att bli sedd

För att lyckas i skolan behöver varje elev känna sig sedd, hörd och bekräftad. För oss som arbetar på Mörarps skola är varje elev viktig och vår strävan är att möta eleven utifrån dennes möjligheter och behov. Att ha en god kontakt med föräldrarna är viktigt för att eleverna ska ha så goda möjligheter som möjligt att lyckas i skolan. Som förälder är du alltid välkommen att hälsa på oss i skolan.

Förskola och skola tillsammans

I närheten ligger Mörarps förskola som vi samarbetar mycket med. Vi har en genomgående helhetssyn på barn och elevers lärande- från förskolan upp till årskurs 6. Med bara kända ansikten och kända lokaler blir övergången mellan förskola och skola trygg och rolig. På skolan går det ungefär 300 elever.