Jobba hos oss

Välkommen till oss på Mörarps skola. Som nytillträdd rektor ser jag att vi är en bra skola. Vi har kunniga, legitimerade pedagoger och engagerade medarbetare. Det jag vill odla är en anda som alla på skolan jobbar efter och det är att vi gör det med hjärta, tydlighet och beslutsamhet.

HJÄRTA för elever och verksamhet för att det ger omtanke och bidrar till en varm och trygg lärmiljö. Vi bryr oss om varandra.

TYDLIGHET för oss själva och för våra elever för att ramar är något vi alla behöver. Både för att veta vårt handlingsutrymme och vår utgångspunkt men också för att ställa upp mål för vart vi är på väg.

BESLUTSAMHET för att det är det som får saker och ting utförda och det som skänker uthållighet.

Benjamin Franklin, en av arkitekterna bakom skapandet av USA:s konstitution, uttryckte att ”barn inte gör det vi ber dem, utan de gör som vi gör”. Därför är det vår förhoppning att våra elever förutom goda kunskaper också får mycket hjärta, tydlighet och beslutsamhet med sig på sin resa till framtiden.

Är du en person med hjärta, tydlighet, beslutsamhet och har rätt kunskaper? Vill du bli medarkitekt i skapandet av vår anda? Då ska du söka dig till oss. Vi har en ledig plats som lärare i årskurs 5 och 6.

John Horvat, rektor på Mörarps skola


Nyfiken på hur det ser ut hos oss? Häng med Madeleine Kisthinios-Conradi för ett besök på skolan och läs en kort intervju med henne här: